VR 15 03 2012 16:15

Zelf uw boekhouding bijhouden, of zoveel mogelijk uitbesteden?

Het is net wat u wilt. Wij handelen net zo lief de belastingaangifte af van een besloten vennootschap, als de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting van een ZZP'er.

Of u volledig of slechts gedeeltelijk uw administratieve en fiscale werkzaamheden uitvoert: het kan allemaal. Wij richten uw bedrijfsvoering in op een manier die recht doet aan uw bedrijf.

Adverion is een middelgroot administratie-, belastingadvies- en verzekeringskantoor met klanten in verschillende branches.

Wij ondersteunen u bij het financieel gezond en 'up to date' houden van uw bedrijf. Hierbij werken wij net zo graag - en net zo vaak - met middelgrote als kleine ondernemers. Onze fiscale en financiële vakkennis is op peil. Vragen op andere terreinen dan het onze, leggen we voor aan ons netwerk van specialisten zoals banken en notarissen. We voelen ons betrokken bij uw bedrijf en geven gericht financieel en verzekeringsadvies. Of het nu gaat om een aangifte of jaarrekening: het moet goed zijn en op tijd; soms zelfs 'tussentijds'. We zetten ons ook in voor 'tussentijds' overzicht en inzicht in uw bedrijfsvoering.

Met duidelijke afspraken, vooraf afgesproken tarieven, snelle terugkoppelingen en onze open, heldere manier van communiceren en begeleiding, leveren we maatwerk, kwaliteit en hebben we al jarenlang een vaste tevreden klantenkring.

Adverion
 

Jacoba Bush: 'Administratie, bedrijfsvoering, belastingaangifte en financiën: niet iedereen heeft het in de vingers, heeft er zin in, of tijd voor. Intensief en oprecht betrokken bij uw bedrijf voorzie ik u - in warme, begrijpelijke taal - van deskundig advies en begeleiding.'

'Meer omzet draaien, meer winst maken, uw resultaten verbeteren en uw bedrijfsvoering vereenvoudigen: op basis van de cijfers denken wij graag met u mee over uw toekomst, mogelijke vernieuwingen en besparingen.'

 

Disclaimer

Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch ADVERION, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens ADVERION, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.

Colofon


Ontwerp: Aart Geesink

Webbouw: Sentico ICT Solutions

Teksten: Maureen Motta

Fotografie: Aerophoto-Schiphol, Istockphoto en Thinkstock