VR 15 03 2012 16:15

Jaarrekening

De jaarrekening geeft u jaarlijks een overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. Alle bedrijven moeten een jaarrekening maken. Een gedegen jaarrekening is niet alleen handig omdat u dan aan de regels van de overheid voldoet. Het is ook een handig instrument om uw toekomst op te baseren.

Wij stellen de jaarrekening niet alleen voor u op. We lichten hem ook toe, zodat u met inzicht in uw financiën de komende jaren in gaat.

Cockpit
 
Structuur aanbrengen

Vooraf weten wat u kwijt bent? Logisch!

Wij zitten graag met u om tafel om te kijken hoe u uw bedrijfsvoering wilt regelen. Op basis daarvan doen wij u een prijsvoorstel. Lees verder >

Zelf uw boekhouding bijhouden, of zoveel mogelijk uitbesteden?

Het is net wat u wilt. Wij handelen net zo lief de belastingaangifte af van een besloten vennootschap, als de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting van een ZZP'er. Lees verder >

 

Disclaimer

Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch ADVERION, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens ADVERION, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.

Colofon


Ontwerp: Aart Geesink

Webbouw: Sentico ICT Solutions

Teksten: Maureen Motta

Fotografie: Aerophoto-Schiphol, Istockphoto en Thinkstock