VR 15 03 2012 16:15

Loonadministratie

Wat kost een medewerker nu echt per jaar? Met onze kijk op personeel en ons loonadministratiesysteem Nmbrs weet u precies waar u aan toe bent als het om salaris, Cao-afspraken, vakantiegeld en pensioen gaat. Nmbrs interactieve loonstrook kent de mogelijkheid het salaris, de loonheffingskorting, het rooster en de functie aan te passen. Een andere mogelijkheid is het aanpassen van looncomponenten zoals overwerk, een bonus of inhouding op het salaris.

Wij maken en houden uw loonadministratie eenvoudig en overzichtelijk.

Cockpit
 
Structuur aanbrengen

Vooraf weten wat u kwijt bent? Logisch!

Wij zitten graag met u om tafel om te kijken hoe u uw bedrijfsvoering wilt regelen. Op basis daarvan doen wij u een prijsvoorstel. Lees verder >

Zelf uw boekhouding bijhouden, of zoveel mogelijk uitbesteden?

Het is net wat u wilt. Wij handelen net zo lief de belastingaangifte af van een besloten vennootschap, als de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting van een ZZP'er. Lees verder >

 

Disclaimer

Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch ADVERION, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens ADVERION, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.

Colofon


Ontwerp: Aart Geesink

Webbouw: Sentico ICT Solutions

Teksten: Maureen Motta

Fotografie: Aerophoto-Schiphol, Istockphoto en Thinkstock